Browsing Tag

لکنت زبان کودکان

لکنت زبان کودکان | علل و نشانه های لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان کودکان یک مشکل گفتاری است و جریان عادی گفتار کودک را مختل می‌کند. با اینکه این مشکل ممکن است کوتاه و گذرا باشد اما هم برای کودک و هم برای والدین دوران سختی خواهد بود. در بسیاری از مواقع لکنت زبان می‌تواند در برقراری ارتباط
Call Now Button