Browsing Category

نوجوان

عشق در نوجوانی | نحوه برخورد با نوجوانان عاشق

عشق در نوجوانی مسئله‌ای است که اغلب افراد آن را تجربه می‌کنند. نوجوانی دوره بسیار حساسی است که طی آن تغییرات عاطفی، شناختی، جسمی و روانی بسیار زیادی در افراد به وجود می‌آید و فرد از دوره کودکی وارد دوره بزرگسالی می‌شود و با جامعه ارتباط
Call Now Button