افزایش اعتماد به نفس | راه های مؤثر در تقویت اعتماد به نفس

راه‌های افزایش اعتماد به نفس کدام‌اند؟ اعتماد به نفس در انسان‌ها باعث می‌شود در بسیاری از جنبه‌های زندگی خود پیشرفت کنند. چرا که اعتماد به نفس نیرویی محرک در جهت بروز خلاقیت و برقراری ارتباطات اجتماعی مؤثر است. تعداد بسیاری از افراد اعتماد به نفس پایینی دارند و نمی توانند در کسب مهارت‌های خودباوری موفق شوند. کاهش اعتماد به نفس در افراد دلایل گوناگونی دارد اما تمرین و تمرکز بر ماهیت خود و جنبه‌های مثبت زندگی می‌توانید این مهارت را در خود پرورش دهید. برای اطلاع از راه‌های افزایش اعتماد به نفس با ادامه مطلب همراه باشید.

تماس با مشاور

اھمیت افزایش اعتماد به نفس در زندگی

اعتماد به نفس فوایدی را برای شما در زندگی به همراه دارد و تقویت آن برای پیشبرد اهداف و رسیدن به خواسته‌ها ضروری است. در ادامه به موارد مهمی از اهمیت اعتماد به نفس در زندگی اشاره کرده‌ایم:

1. اعتماد به نفس و جذابیت

ممکن است اشخاصی را ببینید که چھره زیبایی دارند اما نمی‌توانند کسی را جذب خودشان بکنند. در مقابل آن‌ھا اشخاصی ھستند که چھره جذابی ندارند اما به راحتی دیگران را نسبت به خود علاقه‌مند می‌کنند. دلیل این موضوع عدم وجود اعتماد به نفس در اولی و اعتماد به نفس بالا در دومی است. پس اھمیت دارد برای این که جذاب به نظر بیایید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

2. افزایش اعتماد به نفس | موفقیت شغلی

افرادی که در کار و شغل خود اعتماد به نفس کافی دارند موفقیت بیشتری نسبت به بقیه کسب می‌کنند و می‌توانند موقعیت‌ھای شغلی بھتری را به دست آورند. اھمیت دارد که برای افزایش موقعیت‌ھای شغلی خود تلاش کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دھید.

3. روابط اجتماعی بھتر

انسان موجودی اجتماعی است و به طور فطری تمایل به ارتباط با دیگران دارد. اگر فردی خجالتی باشید و نتوانید با اطرافیان ارتباط برقرار کنید، در واقع بخشی از نیازهای خود را نادیده گرفته و ممکن است دچار بحران‌هایی همچون افسردگی و یا انزوا شوید. پس برای داشتن ارتباط اجتماعی و حضوری موثر در جامعه بھتر است اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دھیم؟

در ادامه برخی از روش‌های مؤثر جهت تقویت خودباوری را نام برده‌ایم. با تمرین و تکرار می‌توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. برای رسیدن به نتیجه بهتر از مرکز مشاوره روانشناسی کانون مشاوران خدمات روانشناختی دریافت کنید.

1. مقایسه را کنار بگذارید

ھر شخصی استعداد و توانمندی‌ھای خودش را دارد و قرار نیست ھمه در ھمه چیز عالی و خوب باشند، پس این را قبول کنید که شما نیز توانایی‌های مخصوص به خود را دارید و می‌توانید استعدادهای خود را کشف کنید. مقایسه نکنید و فقط به دنبال استعدادتان بروید.

2. افزایش اعتماد به نفس | خودتان را دوست بدارید

اولین کسی که باید شما را دوست داشته باشد و به شما عشق بوزرد خودتان ھستید. تا شما خودتان را دوست نداشته باشید ھیچ کس نمی‌تواند به شما علاقه داشته باشد و آن را به  شما نشان دھد. پس اگر انتظار پذیرفته شدن را دارید پس اول خودتان را با تمام کاستی‌ها و اشتباهات بپذیرید.

3. نظرات خود را بیان کنید

از تنھایی و طرد شدن واھمه و ترس نداشته باشید. این ترس‌ها باعث می‌شوند از مطرح کردن نظرات خود اجتناب کنید و پیرو دستورات دیگران شوید. مطمئنا افرادی هم‌نظر با شما وجود دارند و زمانی که قاطعانه نظرات خود را بیان کنید دیگران نیز اعتماد به نفس و جرئت شما را تحسین می‌کنند، حتی اگر آن را به زبان نیاورند.

4. بعضی از افراد را پررنگ کنید

درست است که اول از ھمه خودتان باید خودتان را باور داشته باشید تا اعتماد به نفستان افزایش یابد و تاثیر دیگران را به حداقل برسانید اما ھیچ وقت از دیگران کناره گیری نکنید. ھر چقدر ھم کم، نظر اطرافیان بر شما تاثیر می‌گذارد پس افرادی را در زندگی خود پررنگ کنید که حس بھتری به شما القا می‌کنند و خودباوری زیادی دارند.

5. تمرین و تکرار

بدانید ھر طور که باشید بسیار خوب و دوست داشتنی ھستید اما برای این که احساس بھتری به خودتان داشته باشید روز به روز تمرین‌ھا و کارھایی را انجام دھید که علاقه تان نسبت به خودتان بیشتر و بیشتر بشود. ورزش کنید، لباس ھای زیبا بپوشید و به خودتان برسید تا مطمئن باشید شما بھترین ھستید. نکات مثبت خود را مرور کنید و یا هر شب آن‌ها را بنویسید.

6. افزایش اعتماد به نفس | انتقادھا را بپذیرید

ھمیشه انسان‌ھایی ھستند که از شما انتقاد کنند. ممکن است این انتقادھا از سمت دوستانتان و عزیزانتان باشد و برای بھتر شدن اوضاع به شما کمک کنند. انتقادھای خوب و درست را در جھت رشدتان استفاه کنید و انتقادات مخرب را فراموش کنید.

7. به سراغ چالش‌ھا و ترس‌هایتان بروید

چالش ھا و چیزھایی را که از آن‌ھا واھمه دارید را رھا نکنید و از آن‌ھا فرار نکنید. به دل آن‌ھا بروید و نشان دھید که از پسشان برمی‌ایید و مطمئن باشید چیزی برای ترسیدن وجود ندارد حتی اگر هم اشتباه کنید مطمئنا از آن‌ها درس می‌گیرید.

سعی کنید مسائل چالش برانگیز را امتحان کنید. در نهایت اگر موارد ذکر شده تأثیری بر تقویت خود باوری شما نداشته‌باشند می‌توانید به جهت ریشه‌یابی و حل مشکل، یادگیری مهارت‌های اعتماد به نفس و خودباوری از مشاوره روانشناسی کمک بگیرید.

شماره تماس کانون مشاوران
Call Now Button